EDISTÄMME JA TUEMME TUTKIMUSTOMINTAA, KORKEAKOULUOPETUSTA JA YRITTÄJYYTTÄ KESKI-POHJANMAALLA!

Hankimme lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä alueen professuurien, tutkimushankkeiden ja apurahojen rahoittamiseksi.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuki- ja lahjoitusorganisaationa.  Säätiö on rahoittanut kemian, tietotekniikan ja liiketaloustieteen professuureja vuodesta 2007 alkaen, joiden rahoitukseen tarvittavat varat on kerätty yrityksiltä ja julkisyhteisöiltä. Varainhankinnasta on vastannut yliopistokeskus yhteistyössä säätiön kanssa.

Säätiön tukitoiminta on aiemmin toteutettu pääsääntöisesti 5-vuotisilla rahoitussopimuksilla alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Jatkossa tukitoiminta pyritään rahoittamaan ensisijaisesti säätiön pääomien tuotoilla. Siirtymävaiheen aikana tarvitaan myös yritysten säätiölle tehtyjä suoria lahjoituksia tai vuosittaisia tukisopimuksia.